Optické klamy a iluze

Optické klamy a iluze - 2 - různoběžky

Různoběžky

Optické klamy fungují na principu oklamání lidského vnímání :-)

Nechte oklamat své smysly:

Různoběžky

Jsou přímky na tomto malém obrázku různoběžky?

Různými směry orientované čárky na jednotlivých rovnoběžných přímkách vytvářejí dojem různoběžek.

Optické klamy 1 2 3

Navigace
Internetový časopis oko
Vtipy o škole s dětmi, panem učitelem a rozchechtanými lavicemi. Zpoza dveří ředitelny vykukuje i pan ředitel.
Citáty

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.