Optické klamy a iluze

Optické klamy a iluze - 2 - strom a dvě tváře

Strom a dvě tváře

Optické klamy fungují na principu oklamání lidského vnímání :-)

Nechte oklamat své smysly:

Strom a dvě tváře

Strom a dvě tváře.

Na první pohled vidíte na obrázku dvě tváře obrácené obličeji k sobě a mezi nimi stojící strom. Při bližším pohledu však můžete na tomto obrázku nalézt mnohem více tváří i celých lidských postav.

Optické klamy 1 2 3

Navigace

Humorné a zábavné vtipy o škole s dětmi, panem učitelem a rozchechtanými lavicemi. Zpoza dveří ředitelny vykukuje i pan ředitel.


Výběr informací na yin.cz.