Optické klamy a iluze

Optické klamy a iluze - 3 - dvě čáry

Dvě čáry

Optické klamy fungují na principu oklamání lidského vnímání :-)

Nechte oklamat své smysly:

Dvě čáry

Která z těchto dvou čar je delší?

Čára umístěná na obrázku napravo, se zdá být delší, než čára vlevo. Je tomu skutečně tak?

Optické klamy 1 2 3

Navigace
Internetový časopis oko
Vtipy o škole s dětmi, panem učitelem a rozchechtanými lavicemi. Zpoza dveří ředitelny vykukuje i pan ředitel.
Citáty

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.