Optické klamy a iluze

Optické klamy a iluze - 3 - Penroseův trojúhelník

Penroseův trojúhelník

Optické klamy fungují na principu oklamání lidského vnímání :-)

Nechte oklamat své smysly:

Penroseův trojúhelník

Může tento trojúhelník v reálu opravdu existovat?

Penroseův trojúhelník je asi nejznámější obrázek grafického paradoxu. Ukazuje tři trámy, které jsou vzájemně spojené v pravých úhlech a přesto tvoří trojúhelník. Tím porušují několik zákonů euklidovské geometrie. Mezi jinými i zákon, který říká, že součet úhlů v každém trojúhelníků je 180°.

Optické klamy 1 2 3

Navigace
Internetový časopis oko
Vtipy o škole s dětmi, panem učitelem a rozchechtanými lavicemi. Zpoza dveří ředitelny vykukuje i pan ředitel.
Citáty

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.